Rada na úvod: Neseďte na zemi a nebehajte bosí, keď je v mesiaci písmeno R! (takže až do mája)

A teraz sofistikovanejšie. Funkcie orgánov podľa západnej a tradičnej čínskej medicíny nie sú úplne rovnaké, síce si nijak neprotirečia, ale TCM vníma orgány v širšom význame a viac v súvislostiach.

FUNKCIE OBLIČIEK (ledviny pre ČR):

Riadia reprodukciu, rast, vývoj aj starobu.

Riadia vodu v tele a podieľajú sa aj na dýchaní.

Sídli tu vôľa, aj ministerský oheň (ten sa ťažko vysvetľuje, ale je to taký hlavný ohrievač tela).

 Vyživujú mozog a kosti.

Ich koncovým orgánom sú uši.

Kondícia sa prejavuje na vlasoch.

ESENCIA A DLHOVEKOSŤ:

Obličky uchovávajú esenciu (niečo ako životná sila). Časť z nej máme vrodenú (prenatálnu), postnatálnu časť získavame a dopĺňame (stravou, dýchaním..). Základom DLHOVEKOSTI je šetriť zdroje a dopĺňať ich viac, ako míňať.

SYMPTÓMY:

Problém s obličkami sa nemusí prejaviť priamo na orgáne, ale aj ako: bolesť v bedrách, nespavosť, neplodnosť, inkontinencia, znížené libido, hučanie v ušiach, pocit chladu, úzkosť, únava, ale aj kašeľ alebo osteoporóza…

Potom pátrame, čo s tými obličkami je. Môžu mať nedostatok jin a/alebo jang, čchi, esencie… A potom riešime, že z akého dôvodu to disbalanceo nastalo.

Detailnejšie a personifikovanejšie info na konzultácii.