Konzultácie v oblasti celostných/ holistických/

alternatívnych prístupov ku zdraviu,

(tradičná čínska medicína, psychosomatika, zdravý životný štýl…)

a ponuky na spoluprácu

balanceo@balanceo.sk


Info ku konzultáciám

Dohodnite si termín úvodnej konzultácie

Vyplňte podrobný dotazník

(obdržíte ho mailom po dohodnutí si termínu)

Vyplnený dotazník zašlete pred konzultáciou na balanceo@balanceo.sk

 

Osobná konzultácia prebieha formou detailného rozhovoru

(primárne na podklade diagnostiky tradičnej čínskej medicíny)

Jej obsahom, okrem vašich diagnóz a problémov, je všetko, čo vám je aj čo vám nie je, ako sa cítite, ako žijete, čo vám robí a nerobí dobre…

 

Výstupom úvodnej konzultácie je písomný dokument zaslaný mailom, ktorý obsahuje:

  • Detailný popis vašich problémov z pohľadu tradičnej čínskej medicíny a psychosomatiky – cieľom je, aby ste problematike aj porozumeli, pochopili príčiny, procesy a pod.
  • Odporučenia k dietetike (stravovaniu)
  • Odporučenia fytoterapie (prírodné bylinné zmesy)
  • Odporučenia k životnému štýlu (pohyb, relax a pod.)
  • Odporúčanie ďalších konzultácií, prípadne iných vhodných terapií a metód

 

Úvodná konzultácia 60-90min 100€

Konzultácia 60min 100€

Konzultácia 30min 50€

Konzultácia 15min 25€

 

Platba v hotovosti / prevodom na účet

 

V prípade, že ste nákazlivo chorý, prosím preložte si termín, resp. konzultujte mailom!